– Jeg er et velsignet barn, at jeg får komme tilbake til Chin-staten.

Av Rachel Ling

Jeg hadde ingen store forventninger før jeg endelig skulle reise tilbake til Hakha, etter 15 år. Jeg var takknemlig, gledefull og samtidig veldig spent . Jeg gledet meg veldig til å bli kjent med min ”gamle” kulturen igjen, på nytt.

Voluntører i Hakha
Da jeg endelig kommet fram til Hakha, etter mange dager og timer med buss. Innså jeg på nytt at det ikke går an å måle Guds velsignelse og kjærlighet til oss. Jeg er et velsignet barn, tenkte jeg. At jeg har fått mulighet til å komme tilbake til Chin-Staten, treffe gamle venner, besteforeldre og slektninger. At jeg har fått den muligheten til å kunne bidra med noe til Chin-staten er ikke fordi jeg er best, rik, eller fylt med kunnskap. Alt dette er muligheter som kommer fra Gud. Det ble enda mer tydelig for meg at jeg er skap av Gud og at jeg er hans verktøy. Jeg er en person som elsker å planlegge og organisere hvordan jeg skal bruke tiden og livet mitt. Det ble mer tydelig på at jeg som mennesker ikke kan planlegge livet mitt men heller stole på Gud, fordi det er han som skal bruke meg for hans rike.

Rachel Ling og Nitha Bor Siangpum skal være et halvt år i Hakha i Chin-staten, Burma. De skal jobbe som voluntører og undervise på Chin Christian University. I tillegg skal de engasjere seg i det som skjer i Hakha og i byene rundt.

Kort om Chin-folket og staten

  • Chin ligger i den nord-vestlige delen av Burma, med grense til India og Bangladesh. I den sentrale delen av Chin-staten finner vi Hakha, som er hovedstaden. I Chin-staten lever de fleste av jordbruk, og risdyrking er den viktigste økonomiske aktiviteten for de fleste. Dårlige veier og dårlig kraftforsyning fører til problemer med god transport og kommunikasjon. Delstaten er derfor en av fattigste og mest isolerte statene i Burma.
  • Det beregnes ca. 500.000 Chin-folket i verden i dag, og over 80 prosent av dem hører til kristendommen. Chin-folkets kulturelle og tradisjonelle levemåte i dag er vevet tett sammen med kristendommen.
  • Det er ulike årsaker til hvorfor Chin-folket flyktet fra sitt eget land. Men de viktigste grunnene er religiøs forfølgelse, fattigdom og dårlig politisk styresett i landet, Burma. De føler seg nedvurdert og diskriminert. Å flykte fra landet har vært det eneste alternativet for mange, for å sikre sine rettigheter og overleve undertrykkelse.
  • I dag bor det mellom 1500-2000 Chinfolket i Norge. De fleste Chin-folk finner du i Rogaland og Akershus områder. Det fins mer enn 20 Chinmenigheter i Norge og de fleste er organisert under NCCF, som igjen er en virkegren i Det Norske Baptistsamfunn.