HURRA!
Vi har oversatt en bok sammen med Det Norske Baptistsamfunn! Vi tror at fremtiden er multietnisk og at det skal gjenspeiles i våre menigheter. Men for at vi skal kunne bygge kirker som gjenspeiler verden vi lever i, må vi tilegne oss kunnskap, ta på de fargerike brillene og bli fargebenådet!
Derwin L. Gray, forfatter av denne boken, pastor og var hovedtaler Baptistenes Lederkonferanse og Fagdag: Kirken i et multietnisk samfunn. Det er mulig å kjøpe denne boken ved å kontakte Ung baptist.
Pris: 299,-