Verdigrunnlag

Som medarbeidere i ung baptist ønsker vi å arbeide ”for Kristus og menigheten”. Derfor forplikter vi oss med Bibelen som rettesnor for liv og lære:

  1. Å søke den treenige Guds ledelse gjennom innvielse, bønn og bibelstudium
  2. Å være gode forbilder, rollemodeller og veiledere
  3. Å arbeide for å utbre evangeliet i Norge ved å fremme barne- og ungdomsarbeid, samt være uredde talsmenn for barn og unge i våre menigheter
  4. Å støtte baptistsamfunnets internasjonale misjonsarbeid
  5. Å fremme samarbeid på alle plan gjennom å være lojale mot ung baptist og Det Norske Baptistsamfunn
  6. Å fremme nytenkning basert på vår baptistiske tradisjon
  7. Å vise toleranse overfor, og arbeide for å fremme forståelse for, de mange forskjellige uttrykk for baptistisk tro og liv som er representert i ung baptist sine lokallag lokallag.