18. april – 13. juni 2023

Etter et inspirerende og tankevekkende besøk av Derwin Gray på vår lederkonferanse i mars, anbefaler vi ledere i alle menigheter å studere boka, Fargebenådet (https://ungbaptist.no/vi-har-oversatt-bok/). Dette gjøres enklest ved å delta på vårt webinar basert på boka fem tirsdager kl. 20.00–21.15 før sommeren. Hver samling inneholder undervisning og gruppesamtale. Du kan være med i en gruppe fra din menighet enten fysisk eller digitalt. Er du alene fra kirken din, så settes du i en digital gruppe med andre som deltar alene. Sett av disse datoene: 18. april, 2. mai, 16. mai, 30, mai og 13. juni.

Påmelding via Checkin