FOR HVEM?

Alle som har en veiledertjeneste organisert gjennom Ung baptist. Andre som snakker med ungdommer om tro, liv og tjeneste.

HVOR?

Ressursheftet for veiledere kan leses hvor som helst. I tillegg webinar-veilederkurs på en skjerm nær deg.

PRIS?

Gratis

VEILEDERKURS

Veiledning i Ung baptist er avtalte og målrettede samtaler om tro, liv og tjeneste.

For tiden har Ung baptist tre ulike ledertreningsprogrammer hvor veiledningssamtaler inngår som en viktig del av kurset: Basic, Emmausveien og Ungt lederskap. Inntil nå har veiledere for deltakere i disse kursene fått ulike skriv eller instruksjoner om veilederrollen. Nå har vi samlet alt i ett dokument: «Samtale – ressurshefte for veiledere i Ung baptist».

Hensikten med et ressurshefte for veiledere i Ung baptist er todelt. På den ene siden håper vi det kan være til inspirasjon og hjelp for den enkelte veileder. På den andre siden er det et redskap for å kvalitetssikre veiledningen som blir tilbudt baptistungdommer i Norge. I 2017 hadde 80 ulike personer en veileder organisert gjennom Ung baptist. Alle veiledningsrelasjoner er unike, men det behøves noen felles verdier og kjøreregler. «Samtale» er et forsøk på å sette ord på disse.

I innledningen til veiledningsheftet står det hvilke deler som kan leses, bør leses og leses. Merk at det ikke er lov å starte opp veiledningssamtaler organisert gjennom Ung baptist uten at veilederen har lest og forstått de avsnittene som leses. De tar for seg krav til veilederen og trygghet for deltakeren. I kapitlet «Veiledning i Ung baptist» gjelder dette: «Kontrakt» og «Politiattest». I kapitlet «De ti bud» er dette: «2. Be for deltakeren», «4. Overhold taushetsplikt» og «5. Finn egnet sted».

I den første samtalen blir veiledningskontrakten gjennomgått og signert. Kontrakt kan lastes ned her: Basic, Emmausveien og Ungt lederskap.

Webinar-veilederkurs blir avholdt i løpet av høsten, sannsynligvis oktober og november. Når årets veiledere er på plass, setter vi opp noen tidspunkt som veilederne kan velge mellom. Kursene går på kveldstid og varer cirka en og en halv time (maks to timer). Innholdet er en gjennomgang av de avsnittene i ressursheftet som leses, deling av erfaringer og meningsutveksling på bakgrunn det veilederne har lest om veiledning i Ung baptist.

KONTAKT

Sveinung Vaagen
Konsulent for lederutvikling:
452 34 508
sveinung@ungbaptist.no

Last ned Samtale – ressurshefte for veiledere her. Dette er versjonen fra juli 2018. Nye versjoner kommer antakelig i løpet av året på bakgrunn av tilbakemeldinger fra veiledere.

KONTRAKT

Last ned veiledningskontrakt her:

Basic

Emmausveien

Ungt lederskap

Datoer

Kontakt Oss

Veilederkurs