Fra skoleåret 2021/22 samarbeider Pinse Ung og Ung baptist med Høyskolen for ledelse og teologi om gjennomføringen av årsstudiet «UNG Tro og kultur». Et årsstudium spesielt beregnet på ledere i barne- og ungdomsarbeid, som gir deg kompetansen du trenger i din rolle som leder for unge mennesker. HLT sine studier er fleksible og lar seg lett kombinere med jobb, andre studier eller lang reisevei, enten du velger å ta et fullt årsstudium eller stykker det opp ved å bare ta noen fag på deltid. Våren 2022 planlegges det også en studietur. Ung baptist kommer til å følge opp studenter som starter på dette med kurset.

Høsten 2021 starter vi med faget «UNG 1210 UNG Teologi i praksis».

Søknadskjema
Kontakt oss
UNG på hlt.no

Om årsstudiet i «UNG Tro og kultur»

Årsenheten i UNG Tro og kultur gir faglig og praktisk fordypning i blant annet ungdomskultur, kirke- og hjem-samarbeid, barne- og ungdomsteologi, videreutvikling og oppstart av barne- og ungdomsarbeid og trosopplæring.

Studieprogrammet består av 6 forskjellige fag som til sammen utgjør 60 studiepoeng, der 10 studiepoeng er praksis. Årsenheten kan tas som et selvstendig studium eller som en del av bachelorprogrammet ved HLT. Årsenheten kan også tas på deltid slik at det er mulig å kombinere med jobb eller andre studier.

Årsenheten i «UNG Tro og kultur» består av følgende fag:

 • UNG 1210 UNG Teologi i praksis
 • UNG 1220 UNG Bærekraft og ledelse
 • UNG 1240 UNG Ungdomskultur og kommunikasjon
 • PRA 1010 Praksis 1
 • VEL 1220 Verdibevisst ledelse
 • UNG 1230 UNG Trosopplæring eller
 • PAL 1140 Misjon, kirke og samfunn

Les mer om fagene i emnekatalogen til HLT: hlt.no/emnekatalog

Praktisk info

 • Undervisningssted: HLT Oslo i St. Olavs gate 24
 • Semesteravgift for 10 studiepoeng: kr 2050,-
 • Studier ved HLT kvalifiserer til støtte fra Statens Lånekasse for utdanning.

For mer informasjon om hva det koster å studere på HLT, se hlt.no/semesteravgift

Søknadsfrist:

 • Fortøpende

Innhold:

Bærekraft og Ledelse (UNG 1220)

Våren 2022

Etablering, nytenkning og videreutvikling i kirke for barn og unge er sentrale tema i emnet. Kurset handler om strategier for å forberede unge ledere. Vi er innom spennende spørsmål relatert til å bygge virksomheten både gjennom kultur og bærekraftige strukturer..

Dato: 2.-3. februar og 28.-29. mars

Ung Forkynnelse (UNG 1240)

Forkynnelse, formidling og gudstjenesteformer preger innholdet i dette svært aktuelle kurset. Hva kjennetegner effektiv kommunikasjon i forhold til kontekst og målgruppe? Hvordan engasjere tilhørerne i bibeltekstene?  Vi berører også teoretiske og praktiske perspektiver på trosformasjon og åndelig veiledning

Dato: 17.-18. januar og 14.-15. mars

Lurer du på noe rundt studier på HLT? Kontakt opptak@hlt.no

Lars Tore Jørgensen

Fagansvarlig for UNG-studier på HLT

lars.tore.jorgensen@hlt.no

«Som student på HLT på UNG-fagene opplevde jeg å få svar på de spørsmålene jeg til daglig tenkte på i ungdomsarbeidet jeg ledet. Samtidig møtte jeg ungdomsledere fra hele Norge som brant for det samme som meg og vi fikk heie på hverandre å feire det som skjer i bygder og byer. HLT  er en fin get-away fra hverdagen, og full av inspirasjon.»
Ruben Berge
Salt Bergen
«Jeg anbefaler alle som har en fremtredende rolle i ungdomsarbeid om å ta fag ved HLT. Det har hjulpet meg til å se hvordan vi bedre kan formidle evangeliet på en relevant måte for unge i dag, samt utfordret meg på viktige områder ved ungdomsarbeid eks. ledertrening og misjonalt perspektiv.»
Inger Lise Salvesen
Tidligere Ungdomspastor i Ålgård baptistmenighet.