Fra skoleåret 2021/22 samarbeider Pinse Ung og Ung baptist med Høyskolen for ledelse og teologi om gjennomføringen av årsstudiet «UNG Tro og kultur». Et årsstudium spesielt beregnet på ledere i barne- og ungdomsarbeid, som gir deg kompetansen du trenger i din rolle som leder for unge mennesker. HLT sine studier er fleksible og lar seg lett kombinere med jobb, andre studier eller lang reisevei, enten du velger å ta et fullt årsstudium eller stykker det opp ved å bare ta noen fag på deltid. Våren 2022 planlegges det også en studietur. Ung baptist kommer til å følge opp studenter som starter på dette med kurset.

Høsten 2021 starter vi med faget «UNG 1210 UNG Teologi i praksis».

Søknadskjema
Kontakt oss
UNG på hlt.no

Om årsstudiet i «UNG Tro og kultur»

Årsenheten i UNG Tro og kultur gir faglig og praktisk fordypning i blant annet ungdomskultur, kirke- og hjem-samarbeid, barne- og ungdomsteologi, videreutvikling og oppstart av barne- og ungdomsarbeid og trosopplæring.

Studieprogrammet består av 6 forskjellige fag som til sammen utgjør 60 studiepoeng, der 10 studiepoeng er praksis. Årsenheten kan tas som et selvstendig studium eller som en del av bachelorprogrammet ved HLT. Årsenheten kan også tas på deltid slik at det er mulig å kombinere med jobb eller andre studier.

Årsenheten i «UNG Tro og kultur» består av følgende fag:

 • UNG 1210 UNG Teologi i praksis
 • UNG 1220 UNG Bærekraft og ledelse
 • UNG 1240 UNG Ungdomskultur og kommunikasjon
 • PRA 1010 Praksis 1
 • VEL 1220 Verdibevisst ledelse
 • UNG 1230 UNG Trosopplæring eller
 • PAL 1140 Misjon, kirke og samfunn

Les mer om fagene i emnekatalogen til HLT: hlt.no/emnekatalog

Praktisk info

 • Undervisningssted: HLT Oslo i St. Olavs gate 24
 • Semesteravgift for 10 studiepoeng: kr 2050,-
 • Studier ved HLT kvalifiserer til støtte fra Statens Lånekasse for utdanning.

For mer informasjon om hva det koster å studere på HLT, se hlt.no/semesteravgift

Søknadsfrist:

 • UNG 1210 UNG Teologi i praksis: 20 .september 2021

Innhold:

UNG 1210 UNG Teologi i praksis

Hva har teologi med barne- og ungdomsarbeid å gjøre? Hvorfor handler vi som vi gjør? Hvordan blir vår tro uttrykt i praksis? Hvor går veien videre? Dette emnet tar for seg store spørsmål i barne- og ungdomsarbeid og søker å gi teologisk velbegrunnede svar. Det blir engasjerende og lærerike forelesninger, interessante samtaler og praktisk veiledning.

Når:

 • 22.-23. september
 • 25.-26. november

Lurer du på noe rundt studier på HLT? Kontakt opptak@hlt.no

Lars Tore Jørgensen

Fagansvarlig for UNG-studier på HLT

lars.tore.jorgensen@hlt.no