Av Sveinung Vaagen

Kursene ble holdt for å bevisstgjøre og inspirere erfarne kristne til veiledertjeneste for deltakere på ledertreningsprogrammene Basic, Emmausveien og Ungt lederskap. Men hvem er disse som velger å sette av tid til samtaler med yngre ledere i menighetens barne- og ungdomsarbeid? Nedenfor får du møte tre av dem.

Veiledning i Ung baptist er avtalte og målrettede samtaler om tro, liv og tjeneste. I 2017 var 66 ulike personer veileder for én eller flere deltakere i et av Ung baptist sine ledertreningsprogrammer. Veilederne er fra begynnelsen av tjueårene til pensjonsalder. Noen kjenner godt fra før den de er veileder for, mens andre blir kjent underveis. På Baptistenes lederkonferanse i Drammen i mars innbys det til seminaret, «Kan alle være veileder?» Det blir en time med deling av erfaringer fra Ung baptists veiledningsprogram de siste årene og samtale rundt dette.

Ung baptist satser på veiledere

Lars Hovland deltok på veilederkurs i baptistkirken på Ålgård. Det har vært hans menighet siden han ble frelst for snart førti år siden. Lars har selv bred erfaring som leder. Det begynte som kaptein på lilleputtlaget i fotball. Siden har han vært fotballtrener, drevet eget firma med ansvar for ansatte, vært ungdomsleder i menigheten og mange ganger leirsjef. Nå er Lars aktiv på junioren og veileder for to deltakere i Emmausveien.

Når vi lurer på hva som får Lars til å bruke tid på veiledningssamtaler, sier han: « Jeg synes jeg er privilegert som får lov til å følge noen litt på veien i det å være leder og det er med ydmykhet jeg får lov å dele av mine evner og gaver som Gud har tildelt meg.» Det viktigste med veilederkurset for Lars var å få inspirasjon til å fortsatt være veileder. «Det er også veldig godt å snakke sammen som veiledere og gi hverandre oppbakking og råd.»

Ung baptist satser på veiledere

Kari Sæthre ble døpt og tillagt Skien baptistmenighet for tretti år siden etter å ha vært en del av fellesskapet noen år. For tiden er hun leder på Tweens, en fredagsklubb for 5.–7.-klassinger. Hun arrangerer husmøter i Bø sammen med karenere fra menigheten, arrangerer Alpha-kurs og er redaktør for menighetsbladet.

Det er ganske typisk Kari at hun holder på med mange forskjellige ting i menigheten på én gang. Likevel sa hun ja da hun ble spurt om å være veileder for en deltaker i Basic. Hvorfor? «Jeg ønsker å kunne bli brukt av Gud, slik at unge mennesker blir glad i Jesus og ser at Hans kjærlighet til oss holder.» Men Kari har også en helt annen motivasjon: «Jeg ønsker å lære mer om hvordan unge mennesker tenker om Gud og hans eksistens og nærvær i hverdagen.»

Kari deltok på veilederkurs som videokoferanse og var svært fornøyd med den muligheten: «Det var flott å kunne sitte i eget hus og delta på veiledningskurset – både morsomt og behagelig.»

Ung baptist satser på veiledere

Ingjerd Bøe Olsen har vært med i Langesund baptistmenighet i førti år. For tiden er hun engasjert i menighetsrådet, søndagsskolen og festkomitéen. På veilederkurset i Langesund baptistkirke var det, typisk nok, Ingjerd som serverte kveldsmat til de frammøtte og ryddet da vi andre dro hjem.

Seks ungdommer i menigheten har blitt med på Basic-kurs, og Ingjerd er veileder for én av dem. «Jeg synes Basic er spennede prosjekt hvor ungdomene blir tatt på alvor. Fint å være med en del av dette.» På spørsmål om hun fikk noe ut av kurset, svarer Ingjerd at «det var opplysende om hvordan jeg skal forholde meg i samtalene; spesielt at jeg skal være lyttende og ikke belærende. Jeg festet meg ved at dette ikke handler om meg hva jeg har opplevd, men om den jeg er veileder for.»

Veiledning i Ung baptist er avtalte og målrettede samtaler om tro, liv og tjeneste. I 2017 var 66 ulike personer veileder for én eller flere deltakere i et av Ung baptist sine ledertreningsprogrammer. Veilederne er fra begynnelsen av tjueårene til pensjonsalder. Noen kjenner godt fra før den de er veileder for, mens andre blir kjent underveis. På Baptistenes lederkonferanse i Drammen i mars innbys det til seminaret, «Kan alle være veileder?» Det blir en time med deling av erfaringer fra Ung baptists veiledningsprogram de siste årene og samtale rundt dette.