Av Espen Thilesen

Dette er en solid og godt skrevet bok om noen av de sentrale temaer i kristen tro som for eksempel bibel, menneske, Gud og frelse. Introdusksjonen i boka tar for seg hvorfor kristen undervisning er viktig på en motiverende måte. Hvert tema-kapittel følges av en side med oppsummering og spørsmål til leseren og en youtube-video som leser opp kapittelet. I tillegg så har hvert kapittel en podkastepisode med en “ekspert” på feltet og en episode med Q&A.

Boka vil gi deg mye god kunnskap, treffede sitater, gode illustrasjoner og mulighet for dypdykk. Den kan anbefales for elever ved videregående skole som er interresert i å lære mer grunnleggende om kristen tro. Den er også veldig nyttig i forberedelse for deg som skal undervise andre som for eksempel tentro-konfirmanter eller liknende systematisk undervisning. Ekstraressursene gir enkel tilgang til nyttig kunnskap og er et godt grunnlag for å sette igang egen refleksjon. Som underviser trenger du likevel å jobbe med å velge ut, gjøre til ditt eget, utarbeide pedagogiske oppgaver og presentasjon for dine elever.

Teologisk så er boka jordnær og har et frikirkelig preg med noen innslag luthersk teologi for eksempel i kapittelet om menigheten. Sæbjørnsen beskriver selv teologien som klassisk, evangelisk og åndsfylt. Likevel en bok vi absolutt kan være et nyttig verktøy for baptister.

Bokens nettside: https://www.hvaergreienmed.no/