RESSURSER

Trygg retningslinjer
Trygg veiledning ved seksuell trakassering og overgrep
Politiattest Bekreftelse Formal
Politiattest – søk på nett

KONTAKT

Terje Aadne

Generalsekretær Det Norske Baptistsamfunn

47254001

terje.aadne@baptist.no

Siri Dufset Fjeldberg

Administrativ leder Ung baptist

40169434

siri@ungbaptist.no

LNU sine ressurssider

TRYGG

Alle våre lokallag, menigheter og arrangementer skal være trygge for alle. Det skal være et sted du kan komme som du er, og bli møtt på en god måte.

Dette jobber vi med på mange ulike måter og har fokus på å modellere gode og inkluderende miljøer. Vi har målrettet ledertrening i ulike aldersgrupper. I tillegg til dette har vi et spesielt fokus på forebyggende arbeid mot ulike former maktovergrep. Vi har også en egen Trygg-gruppe som kan kontaktes for å få råd veiledning.

Vi har beredskapsplaner til bruk i menigheter og på arrangementer.

Det er også utarbeidet retningslinjer for hvordan man kan skape trygge menigheter/lokallag og leirer.

På LNU sine sider finner du kompetansemateriell for å holde workshop eller utvikle tiltak og rutiner for din menighet og ditt lokallag. Det finnes også godt materiell på sidene til Norges Kristne Råd og hos Kirkelig Ressurssenter.

Vi anbefaler alle menigheter å innføre politiattest for alle ansatte og frivillige ledere over 18 år. Administrasjon og oppbevaring av dette bør gjøres av menighetens ledelse.

Slik gjør du:

  1. Utpek en person i menigheten til å ha ansvaret for politiattester (gjerne menighetens leder, pastor, el.l).
  2. Last ned skjemaet og fyll ut følgende under “bekreftelse av behov for politiattest”: Sted, dato, kontaktpersonens navn og signatur.
  3. Gi skjemaet til alle frivillige og ansatte ledere i barne- og ungdomsarbeidet.
  4. Den frivillige/ansatte fyller ut resten av skjemaet og sender inn søknad digitalt. All info og søknadsskjema finner du på her.
  5. Polititet sender attesten i posten til søkeren.
  6. Søker viser attesten til menighetens kontaktperson som registrerer dette i journalen for politiattester.
  7. Søker beholder eller makulerer egen attest.

Har du spørsmål? Send oss en melding!

Trygg