ØNSKER DU TILGANG PÅ TENGEFILMBIBLEN?

Ung baptist har laget en NORSK oversettelse av tegnefilmbibelen med tilleggsressurser.

Ta kontakt med geta(krøll)ungbapitst.no og skriv hvilke e-postadresse du ønsker tilgang med!

«Tegnefilmbibelen» er et verktøy for å hjelpe menigheter, lokallag og familier til å gi barna det beste vi har: Troen på Jesus. Målgruppen er barn i skolealder(1.- 7. klasse, 6-12 år)

Mer info om pilotprosjektet

Hvordan bruke tegnefilm-bibelen?

Hvert tema inneholder tre ulike elementer eller "lego-klossser":

  • Bibel-tegnefilm

  • Film-andakt

  • Aktivitet

Tanken bak dette prosjektet er å gi dere menigheter noen legoklosser, som dere lokalt kan sette sammen som dere ønsker, som dere selv bestemmer hvor mange som trengs til å bygge klossene sammen og så står dere fritt til å føye til «andre legoklosser» som dere selv ønsker å ha med. Du kan for eksempel velge å holde andakten og gjøre illustrasjonen selv, eller bruke video. Selv om det alltid er ønskelig at flere er med å ha ansvar så er målet mitt at dette opplegget til og med kan gjennomføres av bare en person!

Det er også mulig å bruke deler av dette i en gudstjeneste. Lykke til!

OM PROSJEKTET

Dette prosjektet bygger på Saddleback Church Kids sine bibelfilmer. Det oversettes og utvikles av Ung baptist ved prosjektleder Agnar Sæli sammen med Baptistsamfunnet.

Ønsker du tilgang?

Skriv melding her eller direkte til Georgeta på georgeta(krøll)ungbaptist.no

Kontakt