ALDER

9. klasse (14-15 år)

PRIS

Årslisens er kr. 1250,-

(inkludert kurs)

KONTAKT

Espen Thilesen
Multikulturell konsulent
995 09 582
espen@ungbaptist.no

TENTRO.NO

TENTRO

Tentro er et felles frikirkelig undervisningsopplegg for niendeklassinger med stikkordene opplevelse, oppdagelse og oppdrag.

Tentro legger særlig vekt på kreativ formidling, og knytter tenåringenes hverdag sammen med troen. I steden for å bruke en bok, så logger man seg inn på nett og skriver ut aktuelle temasider.

Tentro er et konfirmasjonsalternativ for frikirkene i Norge, som er åpent for alle. Vi vil koble store tema som Gud, livet og evigheten med din hverdag gjennom Opplevelse, Oppdagelse og Oppdrag!

For mer informasjon om Tentro kan du gå til www.tentro.no

Regionale leirer i øst og vest
Både i øst og vest arrangers felles tentro-leirer for konfirmanter.

Har du spørsmål? Send oss en melding!

Tentro