Sommerteam i Oslo

Rett etter BLINK så mottok Baptistkirken Home sammen med Ung Baptist ungdommer fra Bulgaria og fra USA.