Stikkord: Ressurser, søndagskole, barn

Snart nytt semester for søndagskoler rundt i hele Norge. Ung baptist over lengre tid jobbet Tegnefilmbibelen og har nå flere sensonger klare for at du og ditt lokalag kan bruke det!!

Tegnefilmbibelen er et opplegg for deg som ønsker noe som veldig enkelt og forberede, samtidig veldig fleksibelt å bruke sammen med andre ressurser. Ønsker du for eksempel å gå dypere i bibelhistoriene som Tegnefilmbibelen bruker kan du for eksempel skaffe deg boka “Bible in Felt” som du kan lese mer om her: [Bible in Felt]

Vi i Ung baptist ønsker Guds velsignelse for alle dere som tar ansvar i søndagskolen denne høsten!!

Ta kontakt med geta@ungbaptist.no om du ønsker tilgang til materiell.

Du kan se på eksempler her:

Tegnefilmbibelen