Rett etter BLINK så mottok Baptistkirken Home sammen med Ung Baptist ungdommer fra Bulgaria og fra USA. De skulle delta på sommerteam midt i Oslo by. Det ble gjennomført hobbyaktiviteter og ikke minst gikk mye av tiden på å male innhegningen. Poenget var ikke aktivitetene i seg selv, men å gjøre det sammen med barna i bakgården for å bli litt kjent med dem. Det var utrolig å se hvordan gutter som ofte gjør pøbelstreker nå bruke timesvis på å hjelpe med å male. Vaktmester, beboere og foreldre var storfornøyd med initiativet, og Home-lederene fikk bli enda bedre kjent med nabolaget. Gud er en gud som ønsker å velsigne våre omstendigheter, og denne uken fikk vi bety en forskjell for mange som var hjemme i ferien.