Project Description

Utrustet til å utruste

Lørdag | 09.00 – 10.30

Roald Zeiffert vil dele fra sin Masteroppgave: «Easy come – easy go, om frafall og tilvekst i det organiserte barne- og ungdomsarbeidet i norske frimenigheter» Bente Sandtorp vil lede panelsamtale med engasjerte menighetsledere om hvordan vi kan arbeide og legge til rette for livslange etterfølgelse i våre menigheter. Læringsfellesskap hvor vi arbeider med å anvende kunnskap fra konferansen i våre lokale menigheter.

Med Bente Sandtorp, Roald Zeiffert og gjester

gjester

gjester

Del dette seminaret, velge din plattform!