Project Description

Utrustet til å utruste II; fellesskap som multipliseres

Søndag | 09.00 – 10.30

Magnar Mæland, Gabriel Stephen og Bente Sandtorp deler om viktige verdier og prinsipper for en kultur som legger til rette for vekst og multiplikasjon i våre menigheter. Læringsfellesskap hvor vi arbeider med å anvende kunnskap fra konferansen i våre lokale menigheter.

Med Bente Sandtorp, Magnar Mæland, og Gabriel Stephens

Del dette seminaret, velge din plattform!