Project Description

Roald Zeiffert

Tidligere mangeårig daglig leder av Ung Baptist, pastor i Kristiansand Baptistmenighet og stipendiat ved Høyskolen for Ledelse og Teologi.

Seminarer: