Project Description

Paul Atina Omayio

Pastor Oslo International Family Church og prosjektleder for idrettsintegrering i KRIK.

Seminarer: