Project Description

Ny generasjon skolearbeid

Lørdag | 15.30 – 16.30

Ny generasjon vil hjelpe den lokale menighet til å gjøre utadrettet arbeid blant elever og studenter. Skolene er en stor misjonsmark. Alle barn og unge tilbringer mye av sin tid på skolen. Det er viktig at vi ser og kjenner til mulighetene for et godt samarbeid mellom den lokale kirke og skolene i nærmiljøet, slik at alle barn og unge kan få bli kjent med Jesus. Seminaret vil være praktisk og anvendbart for både ungdomsledere, pastorer, menighetsledere og elever/studenter. 

Med Raymond Ødegaard

Del dette seminaret, velge din plattform!