Project Description

«Mind the gap» – hvordan bygge bro mellom generasjoner?

Lørdag | 14.00 – 15.00

”Mind the gap” lyder beskjeden når du skal av undergrunnsbanen i London. ”Vær oppmerksom på avstanden” lyder den samme beskjeden på norsk når du skal av T-banen i Oslo og det er stor avstand til perrongen.  Det er en tydelig beskjed som gjør deg forberedt på det som venter deg. Generasjonsutfordringer er ikke noe nytt. Det er helt naturlig når generasjoner skal gjøre noe sammen. Det viktigste er at vi er oppmerksom og forberedt og ikke later som de ikke finnes. Shalome Croos og Biak Thaku Sung er begge oppvokst i migrantmenigheter og er brennende engasjert i å skape fellesskap på tvers av generasjonen. Seminaret har migrantmenigheter som hovedmålgruppe, men her er det garantert mye å lære for alle – for brobygging mellom generasjoner trengs overalt!

Shalome Croos og Biak Thaku Sung

Del dette seminaret, velge din plattform!