Project Description

Mikael Hallenius

Mikael Hallenius er teolog og lærer i kirke – og misjonsstudier ved Örebro Teologiska Högskola og pastor i Mötesplatsen i Örebro. Mikael har besøkt oss tidligere og vi er glade for at han kommer tilbake og vil utruste oss mer med sin kunnskap.

Seminarer: