Project Description

Hvordan forkynne for tweens?

Lørdag | 17.00 – 18.00

Tweens er definisjonen på aldersgruppen 10 – 13 år. De er i midten, litt barn og litt ungdom. Det er en aldersgruppe som i stadig større grad i samfunnet blir kommunisert med som ungdommer. Spørsmålet vi stiller oss i dette seminaret er: Hvordan skal vi som kirke forkynne for denne aldersgruppen? Jorun Singstad Djupvik har i mange år arbeidet med å skrive forkynnelse for denne aldersgruppen og vil dele med seg av sine erfaringer i forhold til hvordan vi aktivt formidler en levende Kristus tro til denne spennende aldersgruppen.

Med Jorunn Sigstad Djupvik

Del dette seminaret, velge din plattform!