Project Description

Bygge broer: Viktige verktøy for å bygge kirker i en multikulturell kontekst?

Lørdag | 17.00-18.00

Temesgen Kahsay og Paul Atina Omayio leder begge flerkulturelle menigheter.  De har bodde mange år i Norge og kjenner den norske kulturen godt, samtidig som de bærer med seg kulturen de er oppvokst i. Vi lever i en multikulturell verden. I denne verden er vi kalt til å være Jesu disipler og til å bygge hans kirke. Kahsay og Omayio vil dele av egne erfaringer med oss og utfordre og inspirere oss til å bygge kirker på Guds rikes verdier – midt i en multikulturell verden!

Med Temesgen Kahsay og Paul Atina Omayio

Del dette seminaret, velge din plattform!