Project Description

Biak Thaku Sung

Studererer Interkulturell forståelse på NLA Høgskolen i Bergen, Interactarbeider i Laget, Norges Kristelige Student – og Skoleungdomslag og medlem av hovedstyret i Det norske Baptistsamfunn.

Seminarer: