Project Description

Åndelig maktmisbruk – konsekvenser for enkeltmennesker og felleskap

Lørdag | 14.00 – 15.00

Vi ønsker at våre menigheter og fellesskap skal være varme og omsorgsfulle. Dessverre er det mange som holder seg borte fra våre fellesskap på grunn av negative åndelige opplevelser. Som ledere står vi i en maktposisjon overfor de vi leder. Denne posisjonen kan vi dessverre misbruke, både bevisst og ubevisst. Det er viktig at vi som ledere har kunnskap om dette viktige temaet. Vi trenger å være bevisst i forhold til egen ledelse, men også i forhold til å kunne være med å hjelpe folk som har blitt usatt for åndelig maktmisbruk i stor eller liten grad. Det kan ha avgjørende betydning på deres relasjon til Gud og kirken.
Atle Eidem er pastor og utdannet sjelesørger. Han vil undervise om temaet og være i samtale med Hans Eskil Vigdel som er diakon i Den norske kirke og tidligere aktiv i Jesus Revolution. Vigdel var en sentral stemme i ”Frelst – debatten” som satte åndelig maktmisbruk høyt på agendaen i det kirkelige landskapet i 2016/2017. 

Med Atle Eidem og Hans Eskil Vigdel

Del dette seminaret, velge din plattform!