Project Description

Åndelig foreldreskap

Torsdag | 14.00

Menigheten er vårt åndelige hjem. I mange av våre åndelige hjem mangler det foreldre som er tilstede og kan oppdra, rettleder og være der for de som vokser opp. Det er avgjørende for sunne og gode menigheter at de voksne gjør seg tilgjengelige og forstår viktigheten av sin rolle som åndelige foreldre for den oppvoksende generasjon.

Med Mikael Hallenius

Del dette seminaret, velge din plattform!