Personvernerklæring Ung baptist

Norske baptisters barne- og ungdomsforbund

Denne personvernerklæringen gjør rede for vår håndtering av personopplysninger som samles inn for å utøve våre tjenester overfor medlemmer og andre vi jobber med. Vi anbefaler at denne leses sammen med en voksen hvis du er under 15 år.

Behandlingsansvarlig i organisasjonen er daglig leder om ikke oppgaver er delegert. Henvendelser for innsyn, retting og sletting av personopplysninger kan gjøres til administrativ leder Siri D. Fjeldberg, siri@ungbaptist.no, tlf 40169434.

Medlemsskap

Fra våre medlemmer innhenter vi navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og epostadresse. Disse opplysningene er grunnlaget for å rapportere på antall medlemmer for å motta offentlig tilskudd til drift av organisasjonen. Det blir ikke sendt direkte informasjon til medlemmer i organisasjonen fra Ung baptist sitt kontor, men medlemmer vil få nødvendig informasjon fra sin lokallagsleder eller registrert kontaktperson for lokallaget. Informasjon om medlemsskap beholdes i 5 år for mulighet for kontroll fra de som gir offentlige tilskudd. Etter 5 år vil kun anonymiserte opplysninger for bruk i statistikk bli oppbevart.

E-post

Du kan sende e-post til oss, men husk at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Du bør derfor ikke sende sensitivt innhold per e-post. Om vi mottar en slik e-post, behandler vi e-posten i henhold til innhold og sletter den straks.

Nyhetsbrev

Som medlem hos oss kan du melde deg på som mottaker av nyhetsbrev ved å sende en mail til kontor@ungbaptist.no. Da registrerer vi din e-postadresse hos oss. Denne lagres i en egen database, deles ikke med andre og eposten slettes når du gir beskjed.

Påmelding kurs, arrangementer og reiser

Via våre nettsider og nyhetsbrev er det mulig og melde seg på kurs, arrangementer og reiser. I tilknytning til dette samler vi informasjon som navn og kontaktopplysninger i tillegg til allergier og behov for tilretteleggelse, samt passinformasjon ved utenlandsreiser. Disse personopplysningene blir ikke brukt til andre formål enn å administrere arrangementet. Personopplysningene oppbevares for bruk til å søke aktivitetstilskudd fra ulike instanser og deres krav til oppbevaring av opplysninger. Vi innhenter egne samtykker for å kartlegge interesse og ønske om å motta invitasjon til nye arrangementer.