Siden restriksjonene gjør at mange ikke kan møtes fysisk, så har Ung baptist laget noen korte filmer om de viktigste hendelsene. Håper dette kan være til hjelp for både familier og menigheter i å bedre fortelle barna hva som skjedde i påsken for 2000 år siden.

Gå til ungbaptist.no/paske

Gå til ressurser!