Ung baptist sin oppgave er å styrke og utvikle arbeidet blant barn og ungdom, stimulere til evangelisk arbeid og planlegge og koordinere arbeidet. Dette skal skje både gjennom egne initiativ og i samarbeid med andre grupper. Videre skal Ung baptist samle og gi informasjon, og formidle internasjonale kontakter.

Helt siden 1922 har Ung Baptist vært en viktig ressurs i menighetenes arbeidet for å nå barn og unge. Hver eneste generasjon må vinnes for Jesus, og oppdraget er like viktig nå! Derfor har vi fokus på å utruste ledere som kan være til stede i de unges liv, og hjelpe dem i deres åndelige og personlige utvikling.

Gjennom historien har tusenvis av unge bestemt seg for å følge Jesus, både gjennom det lokale arbeidet og det store leirarbeidet. Vi mener at fellesarbeidet vi gjør er viktig. Det er viktig for de unge å se at de ikke står alene og at et stort fellesskap står sammen med dem og gir dem mulighet til videre vekst.

Våre viktigste prosjekter

Basic, Emmausveien, Ungt Lederskap og regionale og nasjonale konferanser er grunnstammen i det vi gjør for å trene nye ledere. Undervisning av høy kvalitet, relevant praksis og ikke minst god personlig oppfølging tror vi bidrar til å utruste gode ledere som varer livet ut.

Baptistsamfunnet består av personer fra en mengde ulike land og kulturer. Vi tar dette på alvor, og jobber for at alt som skjer i Ung baptist skal ha et multikulturelt fokus. Vi tror at summen av hvem vi er, er et godt bilde av Guds rike. Vi har egne integreringsprosjekt gjennom Ungtreff og utvalgte leirer, samt en egen MG-festival som setter et særlig fokus på dette.

Les mer

Ung baptist organiserer og støtter over 30 leirer rundt om i Norge. Leirene våre skal være evangeliserende, disippelgjørende og menighetsbyggende.

Les mer

Samarbeidspartnere

HJELPE OSS GJØRE MER

Vi ønsker å gjøre mer i fremtiden. Vi ønsker å nå ut til enda flere unge fra alle de ulike kulturene som er representert i Norge. Vi ønsker at flere skal få oppleve det gode fellesskapet, og ikke minst få et personlig møte med Jesus. For å få til dette trenger vi flere som er med å støtter arbeidet vi gjør. Vi er takknemlig for den statsstøtten vi får, men for å nå ut til enda flere, trenger vi langt mer støtte enn det staten bidrar med. Vi mener at det først og fremst er unge og gamle baptister som har hjerte og ansvar for det arbeidet Ung baptist gjør.

Gi en gave via VIPPS

24253 

Gaver gitt med Vipps kan ikke registreres med skattefritak.

Fastgiver registrering

Fyll enkelt ut elektronisk skjema her

Velg prosjekt du ønsker å støtte.

Fastgiver registrering

Gi en gave via Bankkonto

3000.15.13342