Frifond rapport med frist 31. mai

Alle lokallag som mottok frifondstøtte til sine lokallag i 2020, må bruke opp og rapportere midlene innen 31. mai. Hvis dere ikke rapporterer for bruken av pengene må de betales tilbake. Hvis dere har mye midler igjen, eller ikke har fått gjennomført prosjekter dere fikk støtte til, er det fint om dere tar kontakt så raskt som mulig.

Vi har dessverre noen problemer med datasystemet vårt. Dere skal rapportere via medlemssystemet som normalt. Problemet er at vi ikke får gitt tilbakemelding i systemet, evt sendt rapport i retur hvis noe må endres, før i august. Det er derfor veldig bra om dere tar kontakt med oss før dere sender inn rapporten hvis dere er usikre på rapporteringen. Da kan vi rette opp før innsending og godkjenningen kan gjøres raskt i august. Dere kan ta kontakt på [melding] eller ringe/sende sms til Siri, 40169434. Husk å oppgi hvilke lokallag og menighet det gjelder! Vi kommer til å gå gjennom de innsendte rapportene manuelt nå før sommeren og gi tilbakemelding til de lokallagene hvor det blir ting som må rettes opp i august.

På grunn av korona har mange lokallag rapportert færre medlemmer enn normalt. Styret har derfor vedtatt at vi øker den faste summen pr lokallag fra kr 3000,- til kr 5000,- i år. Det vil gjøre at lokallagene som har hatt liten aktivitet i 2020 vil kunne ha midler til å starte opp igjen virksomheten sin til høsten. Pga færre rapporterte medlemmer totalt vil man, til tross for at vi hever summen pr lokallag, motta ca kr 200,- pr medlem dette året. Vi håper å kunne betale ut som vanlig i september selv om vi har noen dataproblemer.

LOKALLAG I UNG BAPTIST

Ung baptist består av lokallag både knyttet opp mot baptistmenigheter i Det Norske Baptistsamfunn og mot baptistiske grupper utenfor baptistsamfunnet. Lokallagene våre tilbyr trosopplæring og aktiviteter for barn og ungdom i hele Norge.

Hvert år mottar Ung baptist ca 1,6 mill i frifondmidler formidlet gjennom LNU. Disse midlene går videre til våre lokallag og støtter arbeidet som gjøres lokalt. Disse pengene deles ut som grunnstøtte til generell drift av lokallaget, etableringsstøtte for nye lokallag og som prosjektstøtte til spesielle, nye satsninger lokalt. Pengene deles ut ihht retningslinjene nedenfor. For å kunne motta frifondstøtte må lokallaget være registrert i vårt medlemssystem.

Hvis du har lyst til å starte et lokallag der du bor eller allerede har et lokallag som du ikke har registrert kan du [ta kontakt] med oss.

Retningslinjer for Frifond

Årsrapport i korona-tid. Frist 1. mars.

ADMINISTRASJON AV LOKALLAG

På denne siden finner du informasjon om hvordan du kan administrere ditt lokallag.

Registrering av lokallag må gjøres i vårt medlemssystem. For å få tilgang til systemet eller du trenger hjelp til å få registrert riktig kan du [ta kontakt]. Legg gjerne igjen telefonnummer hvis du vil vi skal ringe deg.

Logg inn på ditt lokallag
Se videoveiledning for hjelp

FRISTER

1. MARS

Innsending av årsrapport inkl medlemsliste

31. MAI

Innsending av regnskap for frifond

1. APRIL

Søke om prosjektstøtte

Medlemsregistrering og årsrapport

Alle lokallag skal registrere sine medlemmer i Ung baptist sitt medlemsregister.

Frifond grunnstøtte gis til alle lokallag med godkjent registrering (Frist for registrering er 1. mars). Du registerer lokallaget ditt i medlemsregisteret. For å være godkjent kreves det at lokallaget har min 5 medlemmer under 26 år, har valgt eget styre bestående av minimum styreleder og kasserer og har selvstendig økonomi. Lokallaget mottar kr 3000,- i støtte og et variabelt beløp pr medlem avhengig av hvor mye midler vi får tildelt. For øyeblikket er beløpet pr medlem ca kr 200,-.

  • Må ha vedtekter. Ung baptist sine Standardvedtekter kan lastes ned.
  • Må har årsmøte hvert eller annenhvert år hvor det velges leder og kasserer.
  • Må lokalt ta inn minimum 50 kr i medlemskontigent hvert år.
  • Må må ha minimum 5 medlemmer under 26 år.
  • Må levere regnskapstall på hva mottatt støtte er brukt til.
Standardvedtekter

Frifond-rapportering

Alle lokallag som har mottat frifondstøtte fra Ung Baptist må levere regnskap på dette innen 31. mai påfølgende år

Dette gjøres via medlemssystemet. Du behøver ikke å sende inn kvitteringer til oss, men det er viktig at du tar vare på dem. Vi foreslår at du lager en perm til ditt lokallag hvor du tar vare på alle dine kvitteringer. Selve regnskapet fører du i en bok eller f.eks. et excel ark.

REISEREGNING

  1. Fyll ut reiseregningsskjema som PDF eller XLS
  2. Send inn sammen med kvitteringer/billetter til Ung Baptist

Etableringsstøtte/prosjektstøtte

Etableringsstøtte er for lokallag som er nye og som ikke har registrert medlemmer for foregående år. Skal du starte et nytt lokallag kan du sende en søknad. Søknadene behandles løpende fra 1. januar til 1. september. Etableringsstøtten er på kr 5000,- pr lokallag.

Søknad om etableringsstøtte

Et prosjekt er en aktivitet utenom det lokallaget gjør til vanlig. Det går over et bestemt tidsrom og har et klart mål for hvem det er for og hva man ønsker å oppnå med prosjektet. Når Ung baptist deler ut prosjektstøtte fokusere vi på prosjekter som når ut til flere enn de som deltar i lokallaget til vanlig, prosjekter som sprer velsignelse i nærområdet sitt, som sprer evangeliet eller bygger relasjoner på tvers av kulturer og skillelinjer. Du kan lese mer om retningslinjene for prosjektstøtte i Frifond retningslinjer øverst på siden. Fristen for å søke prosjektstøtte er 1. april.

Hvis du har spørsmål kan du [ta kontakt]

Søknad om prosjektstøtte

ÅRSHJUL

Faste arrangement og tidsfrister for Ung baptist

Ressurser

Økonomistyring for ditt lokallag
Normalvedtekter for ditt lokallag

Kontakt

Siri Dufset Fjeldberg
Administrativ leder
401 69 434
kontor@ungbaptist.no

Trenger hjelp? Send oss en melding!

Lokallag