LOKALLAG I UNG BAPTIST

Ung baptist består av lokallag både knyttet opp mot baptistmenigheter i Det Norske Baptistsamfunn og mot baptistiske grupper utenfor baptistsamfunnet. Lokallagene våre tilbyr trosopplæring og aktiviteter for barn og ungdom i hele Norge.

Hvert år mottar Ung baptist ca 1,6 mill i frifondmidler formidlet gjennom LNU. Disse midlene går videre til våre lokallag og støtter arbeidet som gjøres lokalt. Disse pengene deles ut som grunnstøtte til generell drift av lokallaget, etableringsstøtte for nye lokallag og som prosjektstøtte til spesielle, nye satsninger lokalt. Pengene deles ut ihht retningslinjene nedenfor. For å kunne motta frifondstøtte må lokallaget være registrert i vårt medlemssystem.

Hvis du har lyst til å starte et lokallag der du bor eller allerede har et lokallag som du ikke har registrert kan du [ta kontakt] med oss.

ADMINISTRASJON AV LOKALLAG

På denne siden finner du informasjon om hvordan du kan administrere ditt lokallag.

Registrering av lokallag må gjøres i vårt medlemssystem. For å få tilgang til systemet eller du trenger hjelp til å få registrert riktig kan du [ta kontakt]. Legg gjerne igjen telefonnummer hvis du vil vi skal ringe deg.

FRISTER

1. MARS

Innsending av årsrapport inkl medlemsliste

1. APRIL

Søke om prosjektstøtte

31. MAI

Innsending av regnskap for frifond

Medlemsregistrering og årsrapport

Alle lokallag skal registrere sine medlemmer i Ung baptist sitt medlemsregister.

Frifond grunnstøtte gis til alle lokallag med godkjent registrering (Frist for registrering er 1. mars). Du registerer lokallaget ditt i medlemsregisteret. For å være godkjent kreves det at lokallaget har min 5 medlemmer under 26 år, har valgt eget styre bestående av minimum styreleder og kasserer og har selvstendig økonomi. Lokallaget mottar kr 3000,- i støtte og et variabelt beløp pr medlem avhengig av hvor mye midler vi får tildelt. For øyeblikket er beløpet pr medlem ca kr 200,-.

Se videoveiledning for hjelp
Logg inn på ditt lokallag (med e-post!!)
Du får ny kode for hver innlogging. Husk å sjekke spam mappe om du ikke får e-post med kode.
  • Må ha vedtekter. Ung baptist sine Standardvedtekter kan lastes ned.
  • Må har årsmøte hvert eller annenhvert år hvor det velges leder og kasserer.
  • Må lokalt ta inn minimum 50 kr i medlemskontigent hvert år.
  • Må må ha minimum 5 medlemmer under 26 år.
  • Må levere regnskapstall på hva mottatt støtte er brukt til.
Standardvedtekter

Frist for årsrapport er 1. mars

Lokallag i Ung baptist må levere årsrapport og medlemslister før 1. mars 2022. Det gjøres i medlemssystemet med innlogging via e-post. Opplysningene du trenger for å kunne fylle ut årsrapporten er:

1. En oversikt over medlemmer, og hvilke av de som har betalt kontingent for fjordåret.

2. Dato for årsmøte, og valgperiode for styre (når dere har mer enn tre medlemmer over 15 år)

3. Hvor mye penger lokallaget hadde på konto ved årsskiftet.

4. Må kunne beskrive aktiviteter som lokallaget har.

For å kunne motta frifondstøtte og ha stemmerett på årsmøtet, må lokallaget være godkjent. For at lokallaget skal være godkjent må det ha:

  • Minst 5 medlemmer under 26 år som har betalt kontingent

  • Avholdt årsmøte i løpet av de siste to årene

  • Ha et styre (der hvor lokallaget har mer enn 3 medlemmer over 15 år)

  • Ha kontroll på lokallagets selvstendige økonomi

  • Levert årsrapport via medlemssystemet.

På grunn av korona vil vi også i år vurdere om støtte pr. lokallag vil bli økt når vi ser hvor mange lokallag og medlemmer vi har totalt. (Vanlig støtte er kr 3000,- pr lokallag og ca kr 200,- pr medlem). Grunnstøtte basert på rapportering av lokallag og medlemmer blir utbetalt i september 2022.

Sliter dere med å starte opp igjen? Ta kontakt, så vil vi bidra med det vi kan for å hjelpe dere, inkludert mulighet for å søke (re)etableringsstøtte.

Har dere andre spørsmål angående årsrapporter ta kontakt på kontor@ungbaptist.no.

Frifond-regnskap

Alle lokallag som har mottat frifondstøtte fra Ung Baptist må levere regnskap på dette innen 31. mai året etter.

Dette gjøres via medlemssystemet. Du behøver ikke å sende inn kvitteringer til oss, kun beløp som er brukt. Det er en god ide å ta bilde av alle kvitteringene med en gang å lagre dem i en mappe på datamaskinen.

Logg inn på ditt lokallag (med e-post!!)

Etableringsstøtte/prosjektstøtte

Etableringsstøtte er for lokallag som er nye og som ikke har registrert medlemmer for foregående år. Skal du starte et nytt lokallag kan du sende en søknad. Søknadene behandles løpende fra 1. januar til 1. september. Etableringsstøtten er på kr 5000,- pr lokallag.

Søknad om etableringsstøtte

Et prosjekt er en aktivitet utenom det lokallaget gjør til vanlig. Det går over et bestemt tidsrom og har et klart mål for hvem det er for og hva man ønsker å oppnå med prosjektet. Når Ung baptist deler ut prosjektstøtte fokusere vi på prosjekter som når ut til flere enn de som deltar i lokallaget til vanlig, prosjekter som sprer velsignelse i nærområdet sitt, som sprer evangeliet eller bygger relasjoner på tvers av kulturer og skillelinjer. Du kan lese mer om retningslinjene for prosjektstøtte i Frifond retningslinjer øverst på siden. Fristen for å søke prosjektstøtte er 1. april.

Hvis du har spørsmål kan du [ta kontakt]

Søknad om prosjektstøtte

ÅRSHJUL

Faste arrangement og tidsfrister for Ung baptist. Lurt å henge på veggen.

Ressurser

Retningslinjer for Frifond
Økonomistyring for ditt lokallag
Normalvedtekter for ditt lokallag
Reiseregning

Kontakt

Geta Sigland
Administrativ leder
411 00 285‬

kontor@ungbaptist.no

Trenger hjelp? Send oss en melding!

Lokallag