ALDER

0-20 år

PRIS

Kr 1 100,–

LEVENDE TRO

Et mål for oss er at barn og unge skal utvikle en selvstendig og stabil tro, og da er det viktig at menigheten og hjemmet samarbeider om å disippelgjøre barn og unge. Vi står enda sterkere sammen når vi vet at vi går samme retning og har samme mål for disippelgjøringen. Menigheten bør ta første initiativ til å få foreldrene på banen i forhold til trosopplæring i hjemmet og utruste familier til å leve ut troen på hjemmebane.

Ung Baptist tilbyr et helhetlig veiledningsverktøy for de menighetene som ønsker å jobbe med Levende Tro. Levend tro grunnpakke inneholder DVD, pedagogiske hefte, stor trosplan plakat for menigheten og en trosplan for hjemmet.

Har du spørsmål? Send oss en melding!

Levende Tro

Agnar Sæli

agnar@ungbaptist.no