Ressurser

Her legges det ut ulike ressurser til dere som arrangerer leir og weekender kan dra nytte av. Til nå har vi et eksempel på leirhefte (dette skal oppdateres), og en beredskapsplan til bruk hvis noe skulle skje på leir. Leirkonsulentene jobber med å lage flere ressurser som kan være relevante når man skal arrangere leir.