Ung baptist sine distrikter arrangerer ca 30-40 leirer hvert år, i tillegg til noen få nasjonale leirer som arrangeres av Ung baptist. Leirarbeid er en av tingene vi har stort fokus på og leir er nok en av de største evangeliseringsplattformene vi har.

BU-LEIR

Denne leiren er den største leiren vi arrangerer i løpet av året og er beregnet for de som skal begynne i 8.kl og oppover. Den arrangeres uke 32 i august før skolestart på Vegårtun leirsted i Aust-Agder. I 2019 vil leiren avholdes 3.-9. august.

buleir_logo

PÅSKELEIR

Denne leiren er fra onsdag til søndag i påskeferien. Leirstedet har variert de siste årene, men vi jobber med å få til en mer permanent løsning. I 2018 arrangerer vi påskeleir sammen med Frelsesarmeen i Lillehammer, det gleder vi oss til! Dette er en ungdomsleir som er fra 8.kl og oppover. Vestlandet og Nord-Norge arrangerer sine egne påskeleirer på Liland og Rivermont.

Familieleir

Denne leiren er en mer avslappende leir hvor familiene får tid til å tilbringe tid sammen, få høre Guds ord og finne på masse gøy med minimalt av program. Den arrangeres uken før BU-leiren på samme leirsted. Dette er en leir som har vokst mye de siste årene og i 2017 feiret de 10-års jubileum!

buleir_logo

Bønn- og lovsangsweekend

Denne leiren tar plass i Skien baptistkirke i oktober. Fokuset er på bønn, lovsang og fellesskap. Dette er en leir for de som går i 8.kl og oppover.

Neste leirer

KONTAKT

Hvem er vi?

Gabriel er 30 år og jobber i tillegg som ungdomspastor i Skien baptistmenighet. Han tar en Master i teologi og har kone og to flotte barn.
Hege Kristine er 22 år, studerer nå 4. året i Kristiansand for å bli grunnskolelærer. Hun har også sittet i Ung baptist sitt landsstyre.

Hva gjør vi?

Gabriel og Hege Kristine ble ansatt av Ung baptist som leirkonsulenter 1. august 2016. Jobben deres består av å jobbe med leirutvikling og hjelpe distriktene med praktiske ting og organisering av leirer.

Leir