Ung baptist følger myndighetenes retningslinjer i forbindelse med korona-viruset. Nå er det åpnet for at barne- og ungdomaktvitetene  gradvis kan begynne igjen. Gradvis betyr at dere må vurdere om dere har kapasitet til å gjennomføre aktivitetene forsvarlig etter nåværende krav til smittevern.

Hovedpunktene fra veilederen til Norges Kristne Råd

  • Gode rutiner for lokalet skal være på plass, renhold og møblering.
  • Det skal være tilrettelagt for gode rutiner når det gjelder håndvask og hygiene.
  • Aktiviteten må ivareta krav om avstand.
  • Det må være nok voksne til å passe på at alle reglene blir fulgt.

Ansvaret for at det er trygt og at regler og rutiner blir fulgt er pålagt ledelsen i menigheten dere går i. Det betyr at hvis menighetsledelsen sier nei til å gjennomføre aktivitetene, må dere la det være foreløpig. Det er utvidede krav til blant annet renhold som man kanskje ikke har kapasitet til å gjøre, eller kanskje ikke nok voksne som kan være tilstede for å passe på. Det er viktig at dere respekterer det for at alle skal føle seg trygge når dere møtes.

For å starte opp må dere først lese hele veilederen: Norges Kristne Råds veileder for barne- og ungdomsarbeidet.  Veilederen må sees i sammenheng med veilederen for menigheter generelt som dere finner på samme nettside.

Pass på at dere har god kontroll på alle punktene og at dere har godkjenning fra ledelsen i menigheten til å sette igang. Ikke start for tidlig hvis dere trenger mer tid til å få alt på plass!

På grunn av kravene som er anbefaler vi at dere møtes i mindre grupper, og har flest mulig aktivteter ute.

For oppdatert informasjon og anbefalinger fra Ung baptist og Baptistsamfunnet i forbindelse med korona-viruset, kan du sjekke baptist.no. Siden vil bli oppdatert.