Stikkord: Søndgsskole, bibel, lærerveiledning, supplement

“Bible in Felt” er ikke bare en ressursbok for de som bruker flanellograf. Hvis du forstår engelsk og ønsker hjelp til å gå litt dypere i tema som brukes i Ung baptist sin Tengefilmbibel, så anbefaler vi å kjøpe denne boken som tilleggsressurs. Du finner i de fleste tilfeller parallell historie med tegnefilmbibelen. Hvert tema inneholder gjerne et henvisning til hvor tekstene gjengis i bibelen, nøkkelvers fra bibelen som kan læres utenat og den inneholder en tydelig målsetning for hvert tema. Den har 182 fortellinger, detaljerte bilder som viser to scenearrangementer for hver fortelling, alfabetisk og nummerisk innholdsfortegnelse. Dette lett tilgjengelig for bruk og kan være veldig nyttig for søndagskolelæreren.

Du kan kjøpe boka for 375 kr hos norskbokforlag.no
Direkte lenke finnes nedenfor.

Kan kjøpes her _- > Bible in felt

Eksempel fra boka: