Kompetansen du trenger

HLT er en høyskole som skal gi mennesker kompetansen de trenger innenfor både kirke, skole og samfunn. Vårt studietilbud er derfor perfekt tilpasset de utfordringene du måtte møte i din hverdag og legger stor vekt på å ha en praktisk tilnærming, slik at du lærer det du faktisk trenger. Våre forelesere holder et høyt faglig nivå, og balanserer fint mellom akademisk tyngde og praktisk erfaring. Dette gir deg som student ikke bare et fagmiljø av høyt kompetente mennesker, men også mennesker som brenner for det samme som deg.

Praksis

Som en del av studiene på HLT kan du ta 30 studiepoeng som praksis. Det betyr at du kan anvende det du lærer på skolebenken i din lokale kirke eller på et praksissted som HLT er i kontakt med, som en del av ditt studie. I denne perioden vil du bli fulgt opp av en mentor og sammen sørger dere for at du får et opplegg som tar deg et steg videre.

Utveksling

HLT kan også tilby utveksling til utlandet. På fjerde eller femte semester kan du utveksle til Regent University i Virginia Beach, USA. Oppholdet dekkes av Lånekassen på samme måte som våre studier i Norge. Ta kontakt med våre studieveiledere for mer informasjon om utveksling.

Bo hjemme

En av de største fordelene med hvordan HLT sitt studietilbud er lagt opp er at du kan bo hjemme. Det betyr at om du enten studerer heltid eller deltid, kan dette kombineres med for eksempel jobb. I stedet for å fordele undervisningen flatt utover hver uke, konsentreres forelesningene i intensive bolker som gjør at du slipper å bo i nærheten av Oslo for å kunne ta studier på HLT.

Om HLT

HLT-student

Ansatte