Frist for årsrapport er 1. mars

Lokallag i Ung baptist må levere årsrapport og medlemslister før 1. mars 2022. Det gjøres i medlemssystemet med innlogging via e-post. Opplysningene du trenger for å kunne fylle ut årsrapporten er:

1. En oversikt over medlemmer, og hvilke av de som har betalt kontingent i 2021.

2. Dato for årsmøte, og valgperiode for styre (når dere har mer enn tre medlemmer over 15 år)

3. Hvor mye penger lokallaget hadde på konto pr 31.12.2021.

4. Må kunne beskrive aktiviteter som lokallaget har hatt i 2021.

For å kunne motta frifondstøtte og ha stemmerett på årsmøtet, må lokallaget være godkjent. For at lokallaget skal være godkjent må det ha:

  • Minst 5 medlemmer under 26 år som har betalt kontingent

  • Avholdt årsmøte i løpet av de siste to årene

  • Ha et styre (der hvor lokallaget har mer enn 3 medlemmer over 15 år)

  • Ha kontroll på lokallagets selvstendige økonomi

  • Levert årsrapport via medlemssystemet.

På grunn av korona vil vi også i år vurdere om støtte pr. lokallag vil bli økt når vi ser hvor mange lokallag og medlemmer vi har totalt. (Vanlig støtte er kr 3000,- pr lokallag og ca kr 200,- pr medlem). Grunnstøtte basert på rapportering av lokallag og medlemmer blir utbetalt i september 2022.

Sliter dere med å starte opp igjen? Ta kontakt, så vil vi bidra med det vi kan for å hjelpe dere, inkludert mulighet for å søke (re)etableringsstøtte.

Har dere andre spørsmål angående årsrapporter ta kontakt på kontor@ungbaptist.no.

> Innlogging og mer info her