Skal du flytte for å studere eller av andre grunner, så går det an å kontakte Fredrik Krunenes for å finne ut om et kan være aktuelt for deg å flytte inn i et av Ungklosterne. Alle byene på bildet har Ungkloster og skal drives høsten 2020.

Mer om Ungkloster