Loading Events

Vi representerer et stort mangfold av kirker og folkeslag og kommer sammen for å utforske hvordan kirken kan se ut i et multietnisk samfunn.

  • Hvilket bibelsk grunnlag gir føringer for menigheter i et multietnisk samfunn?

  • Hvordan har kirken i Norge møtt det multietniske samfunnet til nå?

  • Hvordan kan et troverdig vitnesbyrd om enhet i Jesus se ut i praksis?

Arrangører: Det Norske Baptistsamfunn, Ung Baptist og Høyskolen for Ledelse og Teologi

Medarrangører: Det Norsk Misjonsselskap, Frelsesarmeens Barn- og unge, IMF (Indremisjonsforbundet), Kirkerådet i Den norske kirke, KIA (Kristent Interkulturelt Arbeid), Misjonskirken Norge, Norges Kristne Råd, Norsk Luthersk Misjonssamband, NORME (Norsk Råd for Misjon og Evangelisering), Pinsebevegelsen, Pinse Ung, Ungdom i Oppdrag.