Loading Events
This event has passed.

Vi samles på kontoret i Chr. Krohgsgate onsdag 3. mai kl 19 for å snakke om felles prosjekter for barn og unge i Oslos baptistkirker.

Alle som er medlem i et lokallag innenfor Oslo fylke har stemmerett. Andre rundt Oslo kan også være med i samtalen.

Det blir også årsmøte og papirene vil bli publisert her ca en uke før årsmøtet.

”Vinne, bygge, engasjere for Kristus og menigheten i det flerkulturelle Oslo” Arbeidets formål er å vinne mennesker for Kristus og menigheten, samt styrke disse i troen. Dette søkes gjort i samarbeid med lokallagene i Oslo.

Årsmøtepapirer 2022

Regnskap budsjett 2022

Revisjonsrapport Ung baptist Oslo 2021 signert