FOR HVEM?

Alle som har en lederoppgave i Ung baptist: lokallag, menighet, leir etc. Alder: fra videregående skole

HVOR?

Veiledningssamtaler, Teams-møter(videolink) og en helg sammen.

PRIS?

Kr 2 500/år

EMMAUSVEIEN

Alle datoer og påmelding for skoleåret 202–2023 er klar. Sjekk linkene til høyre!

Hva er Emmausveien?

Ledertreningsprogram med veiledningssamtaler, nettundervisning og praksis-oppgaver i to år. Ulike temaer som handler om troen på Jesus, livet som kristen og rollen som leder.

Hvem kan delta?

Alle som har en lederoppgave i et av Ung baptist sine lokallag, i menigheten eller på leir.  Alder: elever ved videregående skole og eldre. Unge voksne midt i tjueårene har også hatt stor glede og nytte av Emmausveien.

Økonomi & påmelding?

Prisen er kr 2500 per år. Dette dekker blant annet helga i oktober. Reisekostnader til weekend kommer i tillegg. Vanligvis betales dette av et lokallag som deltakeren har en lederoppgave i. Kurset er to-årig, men man melder seg på for ett år om gangen.

KONTAKT

Sveinung Vaagen
Konsulent for lederutvikling:
452 34 508
sveinung@ungbaptist.no

Registrer Deg Her
Brosjyre

Kontakt Oss

Emmausveien