Velkommen til årsmøte 2021!

Lørdag 6. mars | Kl. 11-14

Påmelding til digitalt årsmøte innen 4. mars

Både de som skal se på, og de som skal representere må melde seg på. Kun én representant fra ditt lokallag har tale og stemmerett. Hvem som har denne retten, må være avklart lokalt på forhånd.

Registrering av oppmøtte stemmeberettige, navigering i saksliste, be om innlegg eller kommentarer, avstemning/votering

via Goplenum app(anbefalt)/nettside

Påmeldte vil få tilstendt innlogginsinfo via sms

Gå til GoPlenum nettversjon
Hjelp til Goplenum

Livestreaming med møteleder og slides vil vises

via Zoom

Vi anbefaler at dere bruker zoom på data og stemmer via mobil app, selv om det er mulig å håndtere alt på én enhet.

Last ned zoom her
Gå til årsmøte via Zoom videolink. ID: 846 1335 1201

Sakspapirer