av Kjell Einar Granholt

Thomas Neteland skriver engasjerende om hvordan vi, som disipler og troende, burde leve entusiastisk for Jesus. Entusiasme er, i følge Neteland, ikke medfødt, men kan utvikles, og vil naturlig utvikles i møte med budskapet om Jesu’ liv og handlinger. Han slår et poeng for at å være entusiastisk/lidenskapelig vil lede lenger enn talent. (Ref: undersøkelse s.60) og går enda lenger med å påstå at det er nødvendig å leve entusiastisk for å leve det livet vi er kalt til å leve, et liv som skaper ringvirkninger i våre relasjoner, kirker og lokalsamfunn.

Boken er lettlest, morsom og mange humorhenvisninger som relaterer til et ungt publikum. Samtidig tipper jeg at mange ville kunne ha glede av å lese Netelands kreative tolkninger av ulike situasjoner i Bibelen. Derfor: hovedsakelig for ungdomspastorer/arbeidere men likevel anbefalt for alle.