DENNE SPENNEDE KONFERANSEN BLE DESVERRE AVLYST!

Vi ønsker alle frivillige og ansatte ledere velkomme til lederkonferanse 11.-13 mars.

I år er fokus på å være kirke i et multietnisk samfunn.
Vi kommer sammen fra hele Norge, fra menigheter som tilber Gud på mange ulike språk.
Vi kommer sammen for å feire mangfold og enheten i Jesus. Vi kommer sammen for å drømme om og utforske hvordan kirken kan se ut i et multietnisk samfunn.
Og ikke minst – vi kommer sammen for en ellevill feiring av Ung baptist 100 år!

Mer info og påmelding