På årsmøtet til Ung baptist ble det besluttet at vi går inn som eierorganisasjon i Bibelskolen LINK i Stavanger fra sommeren sammen med pinsemenighetene i Rogaland. Foreløpig gjelder dette for tre år.

Målet er at skolen også skal bli baptistenes bibelskole i Norge og et viktig redskap i å forme troverdige menigheter i vårt multietniske samfunn. Sandnes og Stavanger baptistmenigheter og Vestlandets baptistungdom har vedtatt å støtte prosjektet økonomisk.

Ung baptist vil ha tett oppfølging av baptistelever, og disse tilbys også menighetspraksis i distriktets baptistmenigheter.

Mer info om bibleskolen finner du HER.

Kontaktperson Ung baptist: Sveinung Vaagen (45234508,sveinung@ungbaptist).