Da er Mosaic leder avsluttet, og sluttrapporten er straks levert inn!
Vi er så takknemlige for prosjektet vi sammen har fått lov til å lede og gjennomføre med verdens fineste gjeng!
Ut ifra et initiativ fra Thaku Lian og Hans Christian Bergsjø ble samarbeidsprosjektet mellom Laget, Ung baptist og Pinse ung satt i gang. Martha Sletten, fra Pinse ung kom inn som prosjektleder våren 2021. Gjennom jevnlige møtepunkter med Martha, Thaku, Adele og en arbeidsgruppe, har vi fått arrangert 4 ledertreningshelger og 2 nettsamlinger.
Visjonen til Mosaic Leder har vært å «utruste og disippelgjøre unge ledere for vårt multikulturelle Norge». Gjennom programmet har vi sett at ungdommene har fått økt engasjement for å være med å bygge en Guds rike kultur der de er, og for å jobbe aktivt for å se multietniske menigheter.
Mosaic føres videre, men i annen innpakning. 15 oktober ønsker vi å invitere alle som kan, til å være med på Mosaic Forum! Dette blir en dag vi ønsker å ha med ledere, pastorer og stab til å lære mer om det teologiske og praktiske rundt multietniske felleskap.
Vi takker så masse for samarbeidet og fryder oss over frøene som er blitt sådd.
Dette er bare starten og vi gleder oss til å se at organisasjonene våre gjenspeiler enda mer av det multietniske Guds rike fremover!