12. april 2023 kl. 18-20

Sted: Chr. Krohgs gt og digitalt(Zoom)

Ung baptist Oslo er en regional del av Ung baptist for Oslo fylkeskommune.

Ung baptist Oslo er initiativtaker til:

  • Ungtreff og andre fellessamlinger for unge i Oslo
  • Mosaic festival
  • Tentro Oslo
  • og mer.

Foreningens motto er: ”Vinne, bygge, engasjere for Kristus og menigheten i det flerkulturelle Oslo” Arbeidets formål er å vinne mennesker for Kristus og menigheten, samt styrke disse i troen. Dette søkes gjort i samarbeid med lokallagene i Oslo.

Alle medlemmer engasjert i lokallag i Oslo fylke har stemmerett.

Vennligst ta kontakt med espen(krøll)ungbaptist.no for sakspapirer eller videolink.