Lørdag 11. mars kl. 13:15-15:45

Registrering gjennom lederkonferansen

Registrering og info
Lokallag som ikke har levert årsrapport og medlemslister for 2022 har ikke stemmerett, men kan få talerett om årsmøtet godkjenner dette.
Hvert lokallag kan ha én person med stemmerett pr. 50 medlemmer. Hvem som har stemmerett må være avklart lokalt og registreres i forkant av årsmøtet ved påmelding innen 10. mars kl 24.

Sakspapirer