Avslutning av Mosaic leder

Da er Mosaic leder avsluttet, og sluttrapporten er straks levert