Loading...
Verdier2017-08-18T13:33:10+00:00

Verdier

Verdiene er klart uttrykt i landsmøtevedtak av 1963 om baptistisk tro og ordning og i landsmøtevedtak av 1996 hvor man gir sin tilslutning til 13 verdier utarbeidet av European Baptist Federation.

I tillegg ønsker vi å presisere følgende kjerneverdier for Det Norske Baptistsamfunn:

(Vedtatt på landsmøtet i Bergen 2007)